Прием:

Детска градина Фънки Мънки Уникредит приема деца в следните възрастови групи:

 • Малка група – 1-2 годишни деца
 • Първа група – 2-3 годишни деца
 • Втора група – 3-5 годишни деца

Бихте могли да запишете детето си при нас по всяко време на годината при наличие на свободни места в съответната група.

Приемът  се извършва от дирекция Човешки ресурси на Уникредит Булбанк. Заявление за кандидатстване можете да подадете на е-мейл: kindergarten@unicreditgroup.bg

Първи дни в детската градина

Процесът на адаптация на децата се осъществява според тяхната индивидуалност, готовността им да се включат в общите игри и занимания и прага им на тревожност от раздялата със семейството.

Според нас, за добрата адаптация е изключително важно детето да се е запознало с обстановката и учителките преди да започне да посещава детската градина редовно.

Ежедневната ни комуникация с родителите също спомага за плавния преход към новата среда в детската градина.
Такси и отстъпки

Месечната такса е в размер на 700 лв.

Допълнителни занимания извън месечната такса:

 • Английски език, йога, танци

Отстъпки:

 • При еднократно заплащане на цялата годишна такса: 5% отстъпка.
 • При записване на второ дете от едно семейство: 5% отстъпка от таксата на всяко дете.

Необходими документи за записване

 • Договор за обучение – копие от договора за обучение, заедно с целия комплект документи, можете да получите на място в детската градина
 • Правилник за принципите на обучение, реда и взаимоотношенията в детска градина Funky Monkey – предоставя се при записване
 • Молба за постъпване
 • Информационна карта
 • Медицински изследвания и документи
 • Декларация за задължителни здравни имунизации
 • Декларация за примане и издаване на детето
 • Заявление за участие във външни мероприятия
 • Декларация за съгласие за публикуване на снимки
 • Копие от акт за раждане
 • Снимки – 1 паспортен формат и 1 с размер 9/13