Дни на отворените врати!


През месец Април 2012г. в детска градина Фънки Мънки ще се проведат „Дни на отворените врати”, по време, на които родителите ще могат да присъстват на различни занимания и да се запознаят как протичат часовете по Йога, Танц, Музика, Език и реч, да открият какво е Математика, Природа и Наука за 3, 4 и 5 годишните деца.