Първа група 2-3 годишни деца

Работата ни в тази възраст цели децата да станат по-самостоятелни, да придобият повече увереност и  постепенно да се подготвят за участие в организирани  занимания.

 

Основен акцент в обучението е развитието на езика и всички занимания целят да провокират детската реч и да обогатяват възприятието за света.  Садене на зеленчуци, месене на питка, ходенето на кокили, много приказки, стихчета  или спортни игри на двора, дейностите са добре обмислени с цел да стимулират интереса, емоциите и въображението.

 

Децата в тази възраст опознават света чрез сетивата си, затова и заниманията по изкуство и музика са неразделна част от програмата.

 

На децата се предлагат разнообразни дейности, в които те да могат да се изявят, да изпробват своите способности и по този начин да изградят у тях повече увереност в собствените им възможности. Чрез много игри и играчки децата се поощряват да опитват и самоутвърждават.

В тази група децата ви ще рисуват и апликират, ще слушат и разказват приказки, ще наблюдават и експериментират, ще участват в различни спортни и подвижни игри, а с всяка седмица ще стават все по-добри и ще изпитват удовлетвореност от постигнатото.

 

Учебната програма е организирана в няколко направления:

 

  • Език и реч – обогатяване на речта, графични дейности, четене;
  • Опознаване на света – математика, пространство, време, материи и предмети;
  • Жив свят – природа, наука и сетивна област;
  • Да живеем заедно – самостоятелност, социален живот и работни навици;
  • Движение и моторика – реагиране и изразяване с тялото;
  • Въображение и креативност – работа с нетрадиционни и рециклирани материали, колажи, декоративни изкуства, акварел, музикални занимания – пеене, музициране и танц