Медицински кабинет
Детска градина „Фънки Мънки” предлага целодневни медицински грижи. За доброто здравословно състояние на децата се грижи нашата медицинска сестра. Сутрин, при приемането на децата, тя проверява здравния им статус. Болни и разболяващи се деца не се допускат в детската градина. Децата трябва да идват в здраве, което им позволява да взимат участие във всички дейности, включително и в игрите на двора.
След боледуване и продължително отсъствие, успешното оздравяване и доброто здраве се удостоверяват от личния лекар на детето.