Малка група 1-2 годишни

В тази, най-малка група, детето ви ще овладее основни навици на самостоятелност по отношение на себе си, ще стане по-оправно и уверено, а колективните игри ще му помогнат да се социализира и да се научи как да общува в група.

 

За спокойното развитие на малкото дете е от изключително значение спазването на „ритуално ежедневие” – редовно и ритмично провеждане на ключови моменти от деня. Така детето се чувства сигурно, добива ориентация във времето и пространството и преодолява успешно раздялата с родителите.

 

С децата в тази група се работи на принципа „Помогни ми да си помогна сам“, а възпитателите освен че са бдителни по отношение на храненето, хигиената и сигурността на децата, ги подпомагат и насърчават да опитват и експериментират.

 

В тази група, основен приоритет в работата с децата са така наречените „ключови умения“. С много играчки, музика и кратки стихчета се провокира  любознателността на децата и се стимулира общуването и речта. В малки групи, на децата се предлагат  разнообразни занимания: децата ви ще рисуват и „пишат“ с моливи, пастели и бои, ще слушат музика и ще танцуват, ще изпробват двигателните си способности, ще се научат да общуват и споделят, като по този начин откриват себе си и заобикалящия ги свят.

 

Заниманията по психомоторика и музика са от изключително значение и заемат важно място в седмичната програма.

 

В заниманията по музика се обръща внимание на откриването на различни инструменти, провеждат се игри за звукоподражание,  формиране на говор и звукообразуване, децата слушат музика, пеят и танцуват.

 

Психомоториката е от изключително значение за цялостното развитие на малкото дете – детето се научава да овладява и контролира тялото си и неговите движения, да се ориентира в пространството, а игрите с топки, обръчи, рингове и др. носят огромно удоволствие и удовлетвореност.

 

Развитието на фината моторика е също в центъра на вниманието ни – тя е пряко свързана с уменията на детето да прави неща с ръцете си и да овладее движенията на пръстите си.

 

Особено внимание отделяме на стимулирането на речта и подготовката на децата  за едно бъдещо чуждоезиково обучение.  Защото на тази възраст слуховият и говорният апарат са в процес на развитие, мозъкът е гъвкав и „отворен“ към възприемане и възпроизвеждане  на звуковото богатство на различни езици.