Втора група 3-5 годишни

Обучението в тази възраст цели да развие чрез подходящи игри, творчески занимания, музика и приказки добри езикови умения, богато въображение, логическо мислене и любов към ученето.

 

Децата в тази възраст овладяват основни умения за слушане и взаимопомощ, откриват света на буквите и постепенно се подготвят да станат ученици.

 

Групата е ръководена от педагог и помощник възпитател, които насърчават детската старателност, любознателност и себеутвърждаване.

 

Основен начин на работа е работата по проекти, които обогатяват социалния и практически опит на децата. Това позволява обединяването на различни дейности около общ тематичен център, което дава възможност на децата да вземат повече участие в идейната стойност на проекта. Разработването на един проект е процес, разсрочен във времето, което предпоставя по-добро осмисляне и поле за надграждане на умения, знания, компетенции и ценности.

 

В програмата ни са залегнали принципите на учене чрез опита и отворено обучение – децата имат възможност да експериментират и придобиват впечатления и лични преживявания по време на заниманията включващи градинарство, готварство, еко занимания, посещения на зоологическа градина,  куклен театър в детската градина, да се срещат с външни лектори – пожарникар, зъболекар, полицай, лекар и др.

 

Учебната програма е организирана в няколко направления:

 

Език и реч – обогатяване на речта, графични дейности, четене;
Опознаване на света – математика, пространство, време, материи и предмети;
Жив свят – природа, наука и сетивна област;
Да живеем заедно – самостоятелност, социален живот и работни навици;
Движение и моторика – реагиране и изразяване с тялото;
Въображение и креативност – работа с нетрадиционни и рециклирани материали, колажи, декоративни изкуства, акварел, музикални занимания – пеене, музициране и танци.

 

Важна част от живота на децата са също организираните празници и карнавали подготвени за децата или от тях.  Тези събития освен, че спомагат за формирането на усещането за време и цикличност,  формират у децата отговорност и самоконтрол и възпитават в споделени общочовешки ценности.