Стая за следобеден сън
Следобедна почивка има за всички деца в детската градина. Тя цели да успокои нервната система на децата и да възстанови енергията и тонуса, изразходвани през деня.
Децата до 5 години спят следобеден сън. Децата над 5 години не спят, но имат време за почивка и тишина, в което да освободят натрупаната възбуда.