• +359 88 2103840
  • contact@funkymonkey.bg
  • Bulgaria, Sofia

Програма

Програмната система, по която работим е авторска и изключително разнообразна. Тя обхваща широк спектър от активности, които подпомагат холистичното развитие на всяко дете, съобразявайки се изцяло с неговите индивидуални възрастови възможности, персонално развитие и умения.

Обучение и развитие

Съвременна учебна програма, фокусирана върху холистичното развитие на децата в периода между 1 и 7 години.

 

Акцент върху езиковите и комуникативни умения, насърчаване на здравословни взаимоотношения, сътрудничество и взаимопомощ в различни
социални ситуации.

 

Образователен процес основаван на принципите за учене чрез опита и отворено обучение.

 

Подкрепа на децата да експериментират, придобиват впечатления и лични преживявания чрез различни занимания.

 

Развиване на адаптивност, независимост и умения за справяне с различни ситуации и в различни области от ежедневието.

 

Специален акцент върху принципа „Помогни ми, за да си помогна сам“, чрез който децата постепенно усвояват дребни, но важни умения, развивайки увереността и самочувствието си.

 

Цялостно насърчаване на детското любопитство, формирайки устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия им живот.

 

Среда, която провокира въображението, предлага многобройни преживявания, развива творческите заложби и обогатява духа на всяко дете.

 

New Project (19)

Умения и компетенции

Когнитивни и социални умения


Емоционална интелигентност и
критично мислене


Концентрация и запаметяване


Изследване и любознателност


Самостоятелност и независимост

New Project (21)

Социални компетенции

Общуване между връстници и
възрастни


Разбиране на социални норми и
правила


Умения за разрешаване на конфликти и
работа в екип


Устойчивост и адаптивност

New Project (18)

Емоционални компетенции

Емпатия и добрина


Уважение и сътрудничество


Адаптивност и емоционална
устойчивост


Независимост и саморегулация

Учебна програма

Съчетаване и работа с разнообразни и доказани в световен мащаб методики на обучение /Монтесори, Валдорф, Орф – Шулверк, Адлер/, които развиват естествения интерес на подрастващите към учене, изграждат цялостната личност на детето, насърчават самостоятелността и творчеството.

 

Интердисциплинарен подход – интегриране на различни области и дисциплини в образователния процес, чрез които се подпомага цялостното разбиране на света наоколо и развиване на комплексни умения

 

Учебници и учебен материал, както от чуждестранни източници /за децата от 3 до 7 годишна възраст включваме учебници, теми и образователни материали на едно от водещите френски издателства о образованието „Nathan“/, така и познавателни книжки от български издателства /за децата от 5 до 7 годишна възраст/, чрез които допълнително подготвяме децата за техния плавен преход към първи клас.

 

Опитът, който имаме и постоянният ни стремеж към развитие, преквалифициране и информираност относно актуални теми и проблеми, свързани със съвременното предучилищното образование ни гарантират успех и предоставяне на качествено образование, отговарящо на нуждите на децата в един от най-важните етапи на тяхното развитие.