• +359 88 2103840
  • contact@funkymonkey.bg
  • Bulgaria, Sofia

За нас

Кое е най-важно за нас?

Най-важното за нас е индивидуалното развитие на всяко дете, което стимулираме и подкрепяме, създавайки образователна среда, в която то се чувства сигурно, уважавано и мотивирано да развива своите социални и когнитивни умения, творческо мислене, креативност, любознателност, самостоятелност и емоционална интелигентност.

Философия

В детска градина “Фънки Мънки” вярваме и се ръководим от принципите на:

 

Индивидуален подход и грижа: Развиване на личните умения и интереси на всяко дете и подкрепа в справянето му с различни предизвикателства.

 

Холистично обучение: Предоставяне на разнообразни образователни методи и насърчаване разгръщането на индивидуалния потенциал на децата

 

Игра и творчество: Провокиране на детското въображение и създаване на възможности за многобройни преживявания, стимулиращи развитието на творческия дух и заложби

 

Самостоятелност и отговорност: Поощряване и подпомагане изграждането на увереност, самочувствие и опит в решаването на различни предизвикателства.

Мисия

Нашата мисия е да осигурим разнообразна и стимулираща среда, в която децата да разгърнат пълния си потенциал и да направят своите първи стъпки в света на знанието с увереност, радост и удовлетворение.

Визия

Визията ни е за съвременна детска градина, в която децата растат в атмосфера на взаимно уважение, творчество, любознателност и откривателство. Предоставяме всеотдайна грижа и се фокусираме върху индивидуалността, но и цялостното емоционално, когнитивно, физическо и социално развитие, което гарантира успешното личностно и образователно развитие на всяко дете.

Мисия

Нашата мисия е да осигурим разнообразна и стимулираща среда, в която децата да разгърнат пълния си потенциал и да направят своите първи стъпки в света на знанието с увереност, радост и удовлетворение.

Визия

Визията ни е за съвременна детска градина, в която децата растат в атмосфера на взаимно уважение, творчество, любознателност и откривателство. Предоставяме всеотдайна грижа и се фокусираме върху индивидуалността, но и цялостното емоционално, когнитивно, физическо и социално развитие, което гарантира успешното личностно и образователно развитие на всяко дете.

Сгради

Сградите са проектирани и изградени с грижа към удобството и безопасността на децата. Съчетавайки функционалност и естетика, те представляват просторни и светли класни стаи, оборудвани с подходящи средства за образование и игра. Модерният дизайн и безопасната инфраструктура създават комфортна обстановка, в която децата могат да развиват своите умения и творчески способности.

Локации

В качеството си на корпоративна верига от детски градини, нашите локации са стратегически планирани с цел да предоставим удобство на служителите.

В момента, Частна Детска Градина ‘Фънки Мънки’ успешно отговаря на нуждите на компаниите А1, Уникредит Булбанк и ИТ компанията Прогрес, осигурявайки пространство, изпълнено с грижи и образование за децата на нашите колеги.